תחומי פעילות ושירותים
הפעילות של ש.מגן הנדסה וניהול בע"מ מקיפה את מכלול שירותי הניהול והפיקוח על פרויקטים בענף הבניה על כל שלביהם.

ניתן להזמין אחד מהשירותים בשלבים השונים של הפרויקט או את המכלול לניהול הפרויקט בשלמותו מתחילתו ועד סופו.
 • ניהול הפרויקט בשלב התכנון
 • ביקורת מכרזים וחוות דעת טכנית
 • תיאום ומעקב אחרי הביצוע
 • פיקוח מקצועי באתר העבודות
 • ניהול לוחות זמנים
 • ניהול הביצוע באתרים
 • ביקורת ובדק דירות ומבנים
 • בדיקה וטיפול בתביעות מיוחדות / עבודות נוספות / חריגים.
 • שירותי ייעוץ הנדסי בתחום הניהול והביצוע.
 • ניהול ויישוב סכסוכים בגישור (מגשר רשום בהנהלת בתי המשפט).
חברת ש.מגן פעילה בענפי המשנה השונים בתחום הבנייה:
 • מבני משרדים
 • שכונות ומבנים למגורים
 • מבני תעשייה
 • מבני ציבור
 • עבודות תשתית
 • בנייה פרטית
 • שיפוץ ושיקום מבנים